Einstein Huiswerkbegeleiding. Geen inschrijfkosten en meer dan 15 jaar ervaring

Onze bijlessen kunnen volledig individueel zijn en duren 60 of 120 minuten. Al onze docenten zijn vwo- en universitair geschoold, intern opgeleid en zeer ervaren. Daarnaast is het ook mogelijk in kleine groepjes steunlessen (maximaal 5 leerlingen) te krijgen. Leerlingen kunnen bijles/steunlessen krijgen in de volgende vakken: Engels, Nederlands, wiskunde, economie, aardrijkskunde en geschiedenis.

Doelstellingen bijles

Het voornaamste doel van bijles bij Einstein is om de resultaten op school voor het betreffende vak zo snel mogelijk te verbeteren. Samen met de leerling(en) brengen we in kaart welke problematiek er speelt: is er sprake van een achterstand, zijn er hiaten in de kennis? We bekijken welke basiskennis van het betreffende vak wel en niet aanwezig is, hoe ver de leerling op dit moment in de klas is en welke mogelijke toetsen en examens er op school aankomen.

Kosten individueel bijles 60 minuten € 25 euro, 120 minuten € 40.

Kosten steunlessen 60 minuten per leerling € 15 (op basis van minimaal 5 leerlingen).

Heeft u interesse in bijlessen, neemt u dan contact met ons op.