Einstein Huiswerkbegeleiding. Geen inschrijfkosten en meer dan 15 jaar ervaring

Eén week voor de proefwerkweek is het mogelijk om extra begeleiding te krijgen.

Einstein richt zich in eerste instantie op een goede voorbereiding van de aankomende toetsen en de stof waar de leerling op dat moment in de klas mee bezig is. Mogelijke achterstanden komen dan vaak al aan het licht. Het wegwerken van hiaten in de kennis is een tweede doelstelling.

Kosten voor 1 week vijf middagen (15.30-17.30 uur) € 65.

Wilt u gebruikmaken van de begeleiding proefwerkweek, neemt u dan contact met ons op.