Heb je problemen met wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis of een taal? Dan kun je bij ons terecht. Ook als je geen hulp wilt voor een specifiek vak ben je bij ons van harte welkom voor huiswerkbegeleiding en andere studieondersteuning.

Ellis Boogers is gespecialiseerd in de vakken aardrijkskunde en geschiedenis en Hans Isendoorn is gespecialiseerd in wiskunde.

 

Ook voor examentraining kun je bij Einstein terecht. Vorig schooljaar hebben we speciale dagen ingericht om leerlingen te helpen met geschiedenis, wiskunde, economie en aardrijkskunde. Alle examentrainingen worden gegeven door ervaren vakdocenten.
Houd onze website in de gaten rond de meivakantie voor meer informatie over examentraining.

 

Eén week voor de proefwerkweek is het mogelijk om extra begeleiding te krijgen.

Einstein richt zich in eerste instantie op een goede voorbereiding van de aankomende toetsen en de stof waar de leerling op dat moment in de klas mee bezig is. Mogelijke achterstanden komen dan vaak al aan het licht. Het wegwerken van hiaten in de kennis is een tweede doelstelling.

Kosten voor 1 week vijf middagen (15.30-17.30 uur) € 65.

Wilt u gebruikmaken van de begeleiding proefwerkweek, neemt u dan contact met ons op.

 Onze bijlessen kunnen volledig individueel zijn en duren 60 of 120 minuten. Al onze docenten zijn vwo- en universitair geschoold, intern opgeleid en zeer ervaren. Daarnaast is het ook mogelijk in kleine groepjes steunlessen (maximaal 5 leerlingen) te krijgen. Leerlingen kunnen bijles/steunlessen krijgen in de volgende vakken: Engels, Nederlands, wiskunde, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Doelstellingen bijles
Het voornaamste doel van bijles bij Einstein is om de resultaten op school voor het betreffende vak zo snel mogelijk te verbeteren. Samen met de leerling(en) brengen we in kaart welke problematiek er speelt: is er sprake van een achterstand, zijn er hiaten in de kennis? We bekijken welke basiskennis van het betreffende vak wel en niet aanwezig is, hoe ver de leerling op dit moment in de klas is en welke mogelijke toetsen en examens er op school aankomen.

Kosten individueel bijles € 35 euro, per uur per persoon. Twee leerlingen bijles per uur € 25,- per persoon en drie leerlingen bijles per uur € 20,- per persoon.

Heeft u interesse in bijlessen, neemt u dan contact met ons op.

 

Als een leerling rond april/mei geen overgangsrapport staat willen wij vanuit Einstein de leerling de mogelijkheid aanbieden om deel te nemen aan het project “Eindsprint”.

Dit project heeft de volgende uitgangspunten:

  • Het bieden van een rustige werkplek.
  • Het bieden van hulp bij het stellen van prioriteiten binnen het schoolwerk.
  • Het bieden van hulp bij het ordenen van het schoolwerk.
  • Voorbereiden op de proefwerkweek
  • Extra steunlessen aan probleemvakken

Het project zal gegeven worden door ervaren docenten.

Wat verwachten wij van de leerling:

  • Dat hij/zij 2 middagen per week aanwezig is bij het “Eindsprint” Het project wordt aangeboden op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 15:30-17:30 uur.
  • Een gemotiveerde studiehouding. Dat de leerling zijn studiematerialen voor het huiswerk bij zich heeft, dat dit er verzorgd uitziet.
  • Dat de leerling zijn agenda/studiewijzers bijgewerkt zijn, zodat het duidelijk is waaraan er gewerkt gaat worden die middag.

Kosten: 125 euro (6 weken)

Heeft u interesse in deze dienst, neemt u dan contact met ons op.

In de maanden april en mei worden er examentrainingen gegeven. Leerlingen worden bijgespijkerd in een specifiek vak. In 1 dag worden de leerlingen in kleine groepjes door ervaren examentrainers klaargestoomd voor het eindexamen. De theorie wordt doorgenomen en geoefend met het maken van voorbeeldexamens waarbij er natuurlijk ruimte is voor het stellen van vragen. Met een examentraining van Einstein worden de leerlingen op alle fronten goed voorbereid. In 1 dag nemen we met de leerlingen de volledige examenstof door. De theorie wordt verdeeld in blokken. Elk theorieblok sluiten we af met oefeningen en voorbeeldopgaven. Ook oefenen we met voorbeeldexamens. Onze examentraining is altijd persoonlijk.We nemen met de leerlingen de knelpunten door en geven antwoord op alle vragen.

Naast de inhoudelijke theorie besteden we tijdens de training ook veel aan- dacht aan de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om het examen zo goed mogelijk te maken. Hoe pak je de meest voorkomende vragen aan? Waar moet je op letten en uit welke onderdelen bestaat een goed antwoord?

Kosten voor één examentraining € 65 (voor leerlingen die bij Einstein huiswerkbegeleiding volgen, anders € 85 per examentraining.

Heeft u interesse in examentraining, neem dan contact met ons op.